Pro MŠ a ZŠ

Naše Centrum pro mladé objevitele pravidelně spolupracuje s několika školami a školkami z Prahy i mimo ní. Rádi vám připravíme program dle témat, které jsou dané učebními plány LEGO Education, zároveň je díky flexibilitě stavebnic možné připravit téma, které vám zrovna vyhovuje v tematickém plánu ve škole.

Můžete si objednat hodinu přímo u vás ve vaší škole.

Učební plány LEGO Education kombinují předměty (nejčastěji matika, fyzika, biologie, zeměpis), děti přicházejí na nové znalosti v kontextu, vše si osahají. Tím, že se k výuce používá lego, děti jsou motivovány pracovat s chybou, vracet se k problému a problém následně vyřešit.

Kroužky

Nabízíme možnost vedení našich kroužků přímo v prostorách jakékoliv základní nebo mateřské školy v Praze a okolí. Se svými kroužky již působíme na více než 20 školách českých, mezinárodních, státních i soukromých školách...

Máte zájem o uspořádání kteréhokoliv z našich programů u Vás v MŠ nebo ZŠ?

Napište nám na info@kiddum.cz, a pokusíme se najít ideální způsob spolupráce.

Aktuálně během června plánujeme rozvrhy kroužků na školní rok 2022/2023.

Workshopy

Workshopy pro MŠ:

LEGO Objevitel

Program pro děti ve věku 3-4 roky. Děti v tomto věku rády objevují svět kolem sebe, a během toho programu si děti za použití tématických LEGO® Education stavebnic osvojí znalosti a dovednosti z nejrůznějších témat. Během programu děti rozvíjí svou fantazii, motoriku, tvořivost, ale i například početní a komunikační dovednosti.

Inženýr stavitel

Program určený pro předškoláky (věk: 5-6 let). Během programu děti pracují s LEGO® Education stavebnicí První mechanismy, díky které mohou postavit své první jednoduché mechanické stavby. Děti při práci s touto stavebnicí rozvíjí především své technické dovednosti, tvůrčí myšlení, jemnou motoriku, ale i jazykové vyjadřovací schopnosti.

Workshopy pro ZŠ:

WeDo - první robot

LEGO® robotika pro žáky 1-2. třídy na základní škole. Během workshopu si děti ve dvojici postaví robota, kterého následně propojí s tabletem a naprogramují. Stavebnice WeDo dětem umožňuje získat své první zkušenosti ze světa technologií a robotů, ale především také v programování a algoritmizaci. 

Mindstorms robotika

LEGO® Education Mindstorms EV3 je vzdělávací robot, určený pro děti od 3. do 9. třídy ZŠ. Během programu se děti hravým způsobem učí základy programování robotů, rozvíjí své logické myšlení, prostorovou představivost, technické dovednosti, ale i schopnost spolupráce.

 

Veškeré programy můžeme zorganizovat jako workshop v délce 45-90 minut (dle věku dětí), nebo i jako projektový den (4x45 minut), který je možné hradit ze šablon. Workshopy je možné uspořádat přímo u Vás ve škole, nebo v prostorách našeho dětského centra na Praze 3.

Cena programů se odvíjí od délky programu, počtu dětí, a dopravy.

Neváhejte nás kontaktovat na info@kiddum.cz pro rezervaci termínu a více informací. 

Šablony

Čerpá vaše škola ze Šablon? Máte v doporučených aktivitách polytechnické vzdělávání?

Nechte si připravit workshop na polytechnická témata v mateřských školách. A na lego robotiku a programování v rámci vašeho projektového dne pro první i druhý stupeň základních škol.

V rámci Šablon II pro vás připravíme program na váš projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání.

Můžeme pro Vás připravit projektový den ve škole i mimo školu, který uzpůsobíme tak, aby bylo možné čerpat ze Šablon.