Legals

GDPR

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním přihlášky v registračním systému kiddum.webooker.eu na jakoukoliv aktivitu pořádanou vzdělávacím centrem Kiddům, přihlášením a zasláním osobních informací prostřednictvím e-mailu, případně odesláním online formuláře pro odběr novinek na našem webu www.kiddum.cz či přes mailchimp, uděluje přihlašující osoba souhlas se zpracováním všech svých uvedených osobních údajů a osobních údajů přihlašovaného studenta (dále jen “osobní údaje”). 

Správcem těchto osobních údajů se stává společnost Centrum mladých objevitelů, s.r.o., IČ: 08093407, se sídlem Ondříčkova 609/27, 130 00 Praha 3, případně společnost Kiddům z.s., IČ: 04577272, se sídlem Ondříčkova 609/27, 130 00 Praha 3, je-li tato společnost uvedena v přihlášce. (dále jen “správce”). 

Správce se zavazuje přistupovat k ochraně osobních údajů všech klientů zodpovědně, a veškeré údaje zpracovává korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování osobních údajů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní osobou pro nakládání s osobními údaji je slečna Veronika Kubecová. Kontaktovat ji můžete e-mailem na adrese info@kiddum.cz 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu jméno, kontaktní email, telefon a adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do registračního systému, zasílání informací k přihlášení na aktivitu, pokynů k platbě atd.). 

  • vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing: zasílání newsletterů a nabídek nových aktivit: Vaše osobní údaje (e-mail, dříve využité služby), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném marketingovém e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat.Jedním z Vašich práv je žádat po Správci informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů. V mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat. Naším právem je ověřit si v takovém případě, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování, a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a požádat o výmaz Vašich osobních údajů. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od nás /z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. U webookeru bude možnost anonymizace údajů, kdy nám zůstanou informace o službě, ale zmizí vaše údaje. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. 

Z našich akcí někdy pořizujeme fotografie nebo videa, jež používáme pro propagaci vzdělávacího centra Kiddům, pro, webovou fotogalerii nebo na sociální sítě. Jedná o ilustrační skupinové fotografie bez přímého vztahu k osobním údajům jednotlivce. Pokud si ovšem ani tak nepřejete, abychom pro tyto účely použili fotografie Vás nebo Vašich dětí, oznamte nám to prosím na adresu info@kiddum.cz

Správce je oprávněn předat osobní údaje další osobě (třetí straně) pouze za účelem smluvních závazků vyplývajících z přihlášky na aktivitu pořádanou Správcem. Takovou osobou může být například právní zástupce správce, zaměstnanci vzdělávacího centra Kiddům, zaměstnanci školy ve které aktivita probíhá, lektoři aktivit či akcí, a další smluvní spolupracovníci vzdělávacího centra. 

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. 

Poskytovatel osobních údajů se zavazuje poskytnout Správci pravdivé osobní údaje o sobě i o osobě přihlášené na aktivitu společnosti. V případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy přihlášená osoba aktivně navštěvuje nebo bude navštěvovat aktivitu pořádanou vzdělávacím centrem Kiddům, se poskytovatel osobních údajů zavazuje tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu Správci. Oznámení změny v osobních údajích lze učinit prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@kiddum.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.04.2021 a nahrazují předchozí ochranu.

Cookies

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním nezbytných souborů cookies. Zakliknutím pole "Přijmout vše" udělujete souhlas k ukládání a používání i dalších souborů cookies jako jsou výkonostní, funkční, reklamní apod. Více informací o cookies včetně jejich nastavení ZDE.

Cookies

Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho online zážitku. Pro každou kategorii si můžete vybrat, zda se chcete přihlásit/odhlásit, kdykoli budete chtít. Více informací o cookies naleznete zde

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Bez těchto cookies by web nefungoval správně. Nelze je tedy deaktivovat.

Analytické cookies nám umožňují sledovat návštěvy našich webových stránek a také to, kolik uživatelů kliklo na odkaz na našem webu či využilo některou z jeho funkcí. Typicky jde o statistiky návštěvnosti jako Google Analytics.

Preferenční cookies zase umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit. Zajistí se tak pohodlné používání webu, který si pamatuje nastavení jazyka, měny a dalších preferencí uživatele.

Marketingové cookies se využívají k lepšímu cílení reklam (například remarketing, tedy zpětné oslovení uživatele, který už na našem webu byl, na jiném kanálu prostřednictvím placené reklamy) a k jejich personalizaci. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.